Služby

Advokátní kancelář PDAK poskytuje komplexní právní pomoc ve většině právních odvětví, jmenovitě pak v právu občanském, rodinném, obchodním a trestním, ale i ve specializovanějších oblastech práva autorského, ústavního či správního. Nabízíme tedy právní služby zaměřené jak na právo soukromé, tak právo veřejné.

Poskytujeme též právní zastupování na vysoké úrovni před soudy všech stupňů a ve všech stádiích mimosoudního jednání, přípravného i soudního řízení.

Za základ našich služeb považujeme diskrétnost, rychlost, flexibilitu a individuální přístup podpořený naší profesionalitou založenou zejména na stavovských pravidlech Advokátní komory.

Máte problém s vymáháním pohledávek, s převodem nemovitostí či se založením obchodních společností? Toto je minimum, co pro Vás můžeme udělat. 

Komplexnost našich služeb je zajištěna spoluprací s odborníky z odvětví, ekonomického, daňového, realitního, zdravotnického i psychologického, a zároveň kooperací s exekutory, znalci, tlumočníky a detektivní kanceláří.


O své klienty pečujeme


BOX 3_CZE

Advokátní kancelář PDAK, je Vám k dispozici v celém spektru nabízených služeb po celé České republice. Pokud potřebujete právní pomoc, jsme Vaší správnou volbou, ať už se nacházíte kdekoliv.